Περιγραφή

Ράουλο με μηχανουργικό ρουλεμάν για τις σειρές   S-9000, S-9050, S-9200 για ανοξείδωτο οδηγό

Roller with chrome steel bearings for series    S-9000, S-9050, S-9200 for stainless steel rail

Χαρακτηριστικά
Τύπος / Type: Διπλό / Double
Διάμετρος: Ø23