Περιγραφή

Ράουλο με μηχανουργικό ρουλεμάν για τις σειρές   S-9000, S-9050, S-9200 και σήτας για ανοξείδωτο οδηγό

Roller with chrome steel bearings for series    S-9000, S-9050, S-9200 and mosquito frames for stainless steel rail

Tαιριάζει επίσης στις σειρές / Αlso suitable for the series

  • Σήτας / Mosquito frames ALUSET 3530/U
Χαρακτηριστικά
Τύπος / Type: Μονό / Single
Διάμετρος: Ø21