3  από  3  
Περιγραφή

Ράουλο με μηχανουργικό ρουλεμάν για την σειρά S-2000 της  EUROPA

Roller with chrome steel bearings for series  EUROPA  S-2000