4  από  4  
Περιγραφή

Ράουλο τριπλό με μηχανουργικό ρουλεμάν για την σειρά 350

Triple roller with chrome steel bearings for series 350