2  από  4  
Περιγραφή

Ράουλο μονό με μηχανουργικό ρουλεμάν για την σειρά 350

Single roller with chrome steel bearings for series  350