4  από  4  
Περιγραφή

Ράουλο με μηχανουργικό ρουλεμάν για την σειρά 450

Roller with chrome steel bearings for series 450