1  από  4  
Περιγραφή

Ράουλο σήτας με μηχανουργικό ρουλεμάν για τις σειρές   Μ-12000 Premier, M-14000 Deluxe, S-300 Deluxe, S-350

Mosquito frames roller with chrome steel bearings for series   Μ-12000 Premier, M-14000 Deluxe, S-300 Deluxe, S-350