4  από  7  
Περιγραφή

Ράουλο με μηχανουργικό ρουλεμάν για τις σειρές Μ-12000 Premier, M-14000 Deluxe, S-300 Deluxe

Roller with chrome steel bearings for series Μ-12000 Premier, M-14000 Deluxe, S-300 Deluxe

Χαρακτηριστικά
Τύπος / Type: Μονό / Single