Περιγραφή

Με μηχανουργικό ρουλεμάν για την σήτα της  ΕΤΕΜ

With chrome steel bearings for ETEM mosquito frames

Ταιριάζει επίσης στις σειρές: / Also suitable for the following series:

  • ΕXALCO  ALBIO  S-205
  • Σήτας / Mosquito frames ALMACO S-39
  • Σήτας / Mosquito frames ALCO