8  από  24  
Περιγραφή

Ράουλο ορειχάλκινο με μηχανουργικό ρουλεμάν για τις σειρές της  ALUMIL  Μ-12000 Premier, M-14000 Deluxe, S-300 Deluxe

Roller of brass with chrome steel bearings for series ALUMIL  Μ-12000 Premier, M-14000 Deluxe, S-300 Deluxe

Χαρακτηριστικά
Τύπος / Type: Τετραπλό / Fourfold