35  από  47  
Περιγραφή

Ράουλο ορειχάλκινο με μηχανουργικό ρουλεμάν για τις σειρές  Μ-12000 Premier, M-14000 Deluxe, S-300 Deluxe

Roller of brass with chrome steel bearings for series Μ-12000 Premier, M-14000 Deluxe, S-300 Deluxe

Χαρακτηριστικά
Τύπος / Type: Μονό / Single